12 stycznia 2018

Wizja lokalna na skrzyżowaniu Alei 1000-lecia z Szaflarską

Spotkanie przedstawicieli GDDKiA z władzami miasta na skrzyżowaniu Szaflarskiej i Al. 1000-lecia

PolecamWspółpracuję